فیلم

1402/6/11 شنبه
افتتاح کنترل ذرات کارخانه سیمان اکباتان به مناسبت هفته دولت
بيشتر
(مهار تورم و رشد تولید)