ارتباط با مدیرکل

1397/2/17 دوشنبه
دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان جناب آقای مهندس جعفری نژاد بسطامی
هر هفته روزهای یکشنبه 
08134235573-6

 
1396/3/2 سه‌شنبه
سال 1400 (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها)