ارتباط با مدیرکل

دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان جناب آقای مهندس عربی
هر هفته روزهای یکشنبه و چهارشنبه
 

ملاقات عمومی با سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان 
جناب آقای مهندس عادل عربی

یکشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 10 تا 12 صبح

شماره تماس دفتر مدیرکل: 08134226162