فرایندها

اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان در راستای رعایت و احترام به حقوق شهروندان میهن اسلامی و همچنین ارائه ی وظایف حاکمیتی که براساس تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی صحیح و مستمراز محیط زیست و در جهت توسعه ی دولت الکترونیک اقدام به الکترونیکی نمودن وظایف و فعالیت های خود براساس نظر سنجی و مشارکت مردمی نموده است.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان با احترام به نظرات نخبگان و آحاد مردم جهت شفاف سازی و مرتفع ساختن نیازهای آنان اقدام به نظرسنجی الکترونیک در خصوص برنامه ها و اهداف و مسائل و مشکلات و امکان اخذ نظرات و پشنهادات مردمی از طریق سایت، تماس تلفنی سامانه 1540 و پست الکترونیک  برای بهبود فرایندها و روند ها نموده است. شهروندان، نخبگان و کلیه ی ذینفعان می توانند نظرات و پیشنهاد های خود را در مورد خدمات ارائه شده، روشهای اجرایی و دستورالعمل ها اعلام نمایند. این نظرات و پیشنهادات توسط تیم تخصصی پشتیبان سامانه های مورد نظر بررسی شده و نسبت به اعمال تغییرات، تجدید نظر و اصلاحات مورد نظر، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

فايلها
6- صدور مجوز تکثير و پرورش حيات وحش.pdf 357.243 KB
فايلها
5- صدور مجوز ايجاد مديريت باغ وحش هاي کشور.pdf 367.812 KB
فايلها
4- صدور مجوز احداث کارگاه تاکسيدرمي.pdf 375.773 KB
فايلها
2- اجراي پروژه هاي عمراني خدماتي و ساير فعاليتها.pdf 336.879 KB
فايلها
1- صدور مجوز استقرار واحدهاي صنعتي.pdf 349.409 KB
فايلها
3- صدور دفترچه شناسايي ويژه شکارچيان.pdf 241.878 KB
فايلها
8- صدور پروانه شکار.pdf 328.55 KB
فايلها
10- رسيدگي به شکوائيه هاي واصله.pdf 342.507 KB
فايلها
17- پاسخ به استعلام هاي مشمول ارائه گزارش ارزيابي زيست محيطي.pdf 369.185 KB
فايلها
18- پاسخ به استعلام هاي تغيير خط، افزايش خط و طرح هاي توسعه.pdf 322.709 KB
فايلها
16- پاسخ به استعلام هاي بهره برداري.pdf 317.922 KB
فايلها
14- بررسي شکايات محيط زيست انساني.pdf 348.17 KB
بيشتر