.
منو
بيشتر
میز خدمت

دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان در راستای اهداف سازمانی و تکریم ارباب رجوع و همچنین تسریع در پاسخگویی به درخواست ها و شکایات هر هفته پاسخگوی درخواست ها و شکایت های مردمی است.

پیوندها

* * * سال 1398 سال رونق تولید * * *