مدیران

ردیف نام سمت شماره تماس تصویر
1 محسن جعفری  نژاد بسطامی مدیرکل 34226162
2 احمد جهانی

معاون توسعه مدیریت و منابع

34210141
3 مهدی صفی خانی معاون فنی 34227766
4 عادل عربی معاون  نظارت و پایش 34210144
5 سعیده آقاخانی رئیس اداره روابط عمومی داخلی 146
6  حجت الله لطفی رئیس اداره بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات 215
7 بهنام صادقی رئیس اداره حراست 34224437
8 رضا ندایی اصل رئیس اداره برنامه ریزی و منابع داخلی 114
9 عباس ایزدی رئیس اداره آموزش و پژوهش 34224343
10 جواد نوری اظهر رئیس(فرمانده) اداره یگان حفاظت  داخلی 216
11 الهام مقدم فر رئیس اداره امور اداری 34210142
12 فرشید اصحابی رئیس اداره امور مالی داخلی 114
13 عزیز قیاسی رئیس اداره حقوقی 34210143
14 رضا عبدالهی رئیس اداره محیط زیست انسانی داخلی 222
15 مجید شعبانلو رئیس اداره محیط زیست طبیعی
16 رضا دانش پژوه رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش داخلی 117
17 مینو نافع رئیس اداره امور آزمایشگاه ها 34210145
18 ایرج اسدی رئیس اداره نظارت و پایش داخلی 227
19 پیمان زرین رئیس اداره شهرستان همدان 34210145
20 عباس نجاری رئیس اداره شهرستان ملایر 08133350014
21 محمد کرم علی گیلانه رئیس اداره شهرستان تویسرکان 08134921785
22 محمد گودرزی سرپرست اداره شهرستان نهاوند 08133239845
23 روح الله زال پور رئیس اداره شهرستان اسدآباد 08133123493
24 سیروس عزیزی رئیس اداره شهرستان کبودراهنگ 08135225860
25 مجید اسکندری سرپرست اداره شهرستان فامنین 08136826383
26 رضا گوهری سرپرست اداره شهرستان رزن 08136223389
27 معصومه پارچیان رئیس نمایندگی شهرستان بهار 08134506411

بيشتر