مدیران

1397/2/19 چهارشنبه
ردیف نام سمت شماره تماس تصویر
1 محسن جعفری  نژاد بسطامی مدیرکل 34226162
2 احمد جهانی

معاون توسعه مدیریت و منابع

34210141
3 مهدی صفی خانی معاون فنی 34227766
4 عادل عربی معاون  نظارت و پایش 34210144
5 علی صفایی مهران مسوول اداره روابط عمومی داخلی 160
6  حجت الله لطفی رئیس اداره بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات 205
7 مهدی ضرغامی رئیس اداره حراست 34224437
8 رضا ندایی اصل رئیس اداره برنامه ریزی و منابع داخلی 114
9 عباس ایزدی رئیس اداره آموزش و پژوهش 34224343
10 رضا دانش پژوه رئیس(فرمانده) اداره یگان حفاظت  داخلی 216
11 الهام مقدم فر رئیس اداره امور اداری 34210142
12 رئیس اداره امور مالی داخلی 114
13 عزیز قیاسی رئیس اداره حقوقی 34210143
14 رضا عبدالهی رئیس اداره محیط زیست انسانی داخلی 222
15 مجید شعبانلو رئیس اداره شهرستان همدان
16 فاطمه کاظمینی رئیس اداره محیط زیست طبیعی 216
17 مینو نافع رئیس اداره امور آزمایشگاه ها 34210145
18 ایرج اسدی رئیس اداره نظارت و پایش داخلی 227
19 رئیس اداره نظارت بر حیات وحش 34210145
20 عباس نجاری رئیس اداره شهرستان ملایر 08133350014
21 محمد کرم علی گیلانه رئیس اداره شهرستان تویسرکان 08134921785
22 محمد گودرزی سرپرست اداره شهرستان نهاوند 08133239845
23 مجید اسکندری رئیس اداره شهرستان اسدآباد 08133123493
24 سیروس عزیزی رئیس اداره شهرستان کبودراهنگ 08135225860
25 فاطمه موسوی موئید سرپرست اداره شهرستان فامنین 08136826383
26 رضا گوهری سرپرست اداره شهرستان رزن 08136223389
27 معصومه پارچیان رئیس نمایندگی شهرستان بهار 08134506411

بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد