شفافیت

1402/5/14 شنبه
فايلها
تراز شهريور ماه سال 401.pdf 167.175 KB
1402/5/14 شنبه
فايلها
گزارش عملکرد اعتبارات عمراني استاني سال 401.pdf 36.726 KB
1402/5/10 سه‌شنبه
فايلها
مناقصات و مزايدات سال 401.pdf 237.981 KB
1402/5/10 سه‌شنبه
فايلها
ليست قراردادهاي منعقده در سال 1401.pdf 237.981 KB
1402/5/10 سه‌شنبه
فايلها
گزارش عملکرد اعتبارات عمراني ابلاغي سال 401.pdf 48.741 KB
1402/5/10 سه‌شنبه
فايلها
تراز اسفند ماه 1401.pdf 172.463 KB
1402/5/10 سه‌شنبه
فايلها
عملکرد اعتبارات هزينه اي سال 1401.pdf 32.539 KB
1
(مهار تورم و رشد تولید)