.

.

مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست از آغاز فراخوان خوداظهاری بیست و چهارمین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سعید کریمی با بیان اینکه امکان مشارکت تمامی واحدهای صنعتی ، خدماتی و معدنی در این فرآیند وجود دارد افزود: شرط لازم برای قرارگرفتن واحدهای صنعتی در فرایند انتخاب، عدم قرارگیری واحد در لیست صنایع آلاینده   می باشد.

لذا دسترسی جهت تکمیل پرسشنامه زیست محیطی برای واحدهای متقاضی در سامانه جامع سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس https://iranemp.ir از روز سه شنبه مورخ 16خرداد لغایت 12 مرداد ماه سالجاری فراهم شده است.

وی افزود : پرسشنامه زیست محیطی در بخش صنعت، معدن و خدمات سبز پروفایل واحدها از تاریخ مقرر فعال می باشد.

کریمی اظهار داشت : میتوان از لحاظ قانونی و همچنین جایگاه این همایش در سازمان حفاظت محیط زیست که اساسا در جهت تشویق واحدهای متقاضی گام برداشته است به موارد ذیل اشاره کرد: 

  دستورالعمل انتخاب صنایع سبز که در تاریخ 1378/4/16 مورد تصویب شورای معاونین سازمان رسید. ( اصلاحیه در سال 1392)

دستورالعمل انتخاب واحد های خدماتی سبز که در تاریخ 1385/1/29 مورد تصویب شورای معاونین سازمان رسید در 10 ماده قانونی کنجانده شده است ( اصلاحیه در سال 1392)

 قانونمند نمودن انتخاب صنایع و خدمات سبز براساس آئین نامه اجرای ماده 66 قانون برنامه چهارم توسعه جهت تامین اعتبار لازم در بودجه سنواتی با عنایت به تصویب نامه هیات محترم وزیران ( مصوبه شماره 24129/ت1367ک مورخ 1388/2/7 )

به گفته این مقام مسئول: پس از پایان فراخوان  و انجام بررسی و  ممیزی بر اساس شاخص های موجود با توجه به امتیازات کسب شده از واحدهای برگزیده سبز در همایش مذکور تقدیر بعمل می آید.
نسخه قابل چاپ
(مهار تورم و رشد تولید)