.

.

تقویم محیط زیستی شهریور 1402/ 9- روز ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی 16- روز جهانی هوای پاک برای آسمان آبی 18- روز جهانی کشاورزی 24- روز جهانی پاکسازی زمین 25- روز جهانی حفاظت از لایه ازن 31- روز جهانی بدون خودرو
نسخه قابل چاپ
(مهار تورم و رشد تولید)