آخرین اخبار

فراخوان اخذ گواهینامه آزمایشگاه های معتمد برای انجام پایش های زیست محیطی

از علاقمندان به اخذ گواهینامه آزمایشگاه های معتمد برای انجام پایش های زیست محیطی دعوت می شود برای كسب اطلاعات بيشتر و دریافت فرم هاي مربوطه به آدرس https://b2n.ir/396949 در سایت سازمان حفاظت محیط زیست مراجعه کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ، پیرو تصویب قانون هوای پاک و  قانون حفاظت از خاک و به منظور توسعه کمی و ارتقای توانمندي مجموعه آزمايشگاه هاي معتمد سازمان حفاظت محيط زيست در پايش هاي پارامترهاي زيست محيطي در حوزه آلودگي، از تمام آزمایشگاه های علاقمند، فعال و توانمند در سطح كشور دعوت به عمل می آید تا مطابق با آيين نامه خوداظهاري در پايش محيط زيست و شيوه نامه هاي آزمايشگاه معتمد، نسبت به همكاري با اين سازمان از طريق اخذ و يا ارتقای دامنه گواهينامه آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست اقدام کنند.
 متقاضيان مي توانند برای كسب اطلاعات بيشتر و دریافت فرم هاي مربوطه به آدرس https://b2n.ir/396949   بخش آزمایشگاه معتمد مراجعه و تقاضاي خود را به همراه مستندات مورد نياز به اداره كل حفاظت محيط زيست استان محل آزمايشگاه خود ارائه کنند.

بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد