آخرین اخبار

برگزاری اولین جلسه کار گروه استانی مقابله با پدیده گرد و غبار

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همدان از تشکیل اولین جلسه کار گروه مقابله با پدیده گرد و غبار به ریاست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری در استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان ، در ابتدای این جلسه جعفری نژاد ضمن توضیح مفاد آیین نامه اجرایی کار گروه مقابله با پدیده گرد و غبار ، وظایف و تکالیف دستگاه های اجرایی مرتبط با این پدیده را تشریح نمودند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همدان بیان کرد : طرح ملی مطالعات منشاء یابی داخلی فرسایشی بادی و گرد و غبار استان توسط ستاد  ملی پدیده  گرد و غبار و با همکاری دستگاه های مرتبط تهیه شده است . وی افزود : گزارش مذکور برای  تهیه نقشه اراضی با منشاء یابی داخلی گرد و غبار و به منظور شناسایی و پایش کانون های گرد و خاک در سطح ملی و محلی تهیه شده است و بر اساس خروجی های این طرح ، محل و شدت غبار خیزی و به تبع آن شدت غبار ناکی در استان شناسایی و اولویت بندی می شود.
در ادامه این جلسه گزارشی از نتایج طرح ملی مطالعات منشاء یابی داخلی فرسایش بادی و گرد و غبار استان توسط معاون نظارت و پایش اداره کل ارائه شد.
در پایان جلسه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و رئیس کارگروه گفت  : تشکیل این کارگروه یکی از ضروریات استان همدان است و سیاستگذاری در خصوص این موضوع مهم لازم و ضروری به نظر می رسد . 
مهندس فرزانه بر هماهنگی بیشتر دستگاه های اجرایی استان در این زمینه تاکید و خواستار اعلام نظرات و اقدامات آنها در خصوص تکالیف قانونی در آیین نامه مذکور گردید. 
 
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد