آخرین اخبار

برگزاری دومین جلسه کار گروه کاهش آلودگی هوا 

برگزاری دومین جلسه کار گروه کاهش آلودگی هوا 

دومین جلسه کار گروه کاهش آلودگی هوا به منظور ارائه گزارش وضعیت آلودگی نیروگاه شهید مفتح، اقدامات شهرداری همدان و بررسی وضعیت ایستگاه های پایش کیفی هوای استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان ، دومین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا به ریاست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضوراداره کل حفاظت محیط زیست استان، شهرداری همدان ، نیروگاه شهید مفتح و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع در محل استانداری همدان برگزار گردید.
در این جلسه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ضمن تاکید بر اجرای کامل قانون هوای پاک توسط دستگاه های اجرایی اظهار داشت: نیروگاه شهید مفتح مکلف است نسبت به ارائه برنامه کنترل آلودگی هوا و همچنین اجرای تمهیدات زیست محیطی در اسرع وقت اقدام لازم را به عمل آورد.
وی با تاکید بر پیگیری اعتبار مورد نیاز جهت راهبری ایستگاه های پایش کیفی هوای استان از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت: با توجه به حساسیت موضوع آلودگی هوا و همچنین تراکم جمعیتی شهرهای استان ، اداره کل حفاظت محیط زیست نسبت به بررسی مجدد امکانات و جانمایی 5 ایستگاه مستقر در سطح استان اقدام نماید.
 در ابتدای این جلسه مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گزارشی از وضعیت زیست محیطی نیروگاه شهید مفتح ارائه نمود.
گفتنی است در پایان جلسه از ارگانهای دخیل در تخصیص سهمیه کامل بنزین یورو 4 و گازوئیل یورو 4 قدردانی شد.
 
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد