آخرین اخبار

🔷اطلاعیه 26/2/1401   شماره 3

🔷اطلاعیه 26/2/1401 شماره 3

✅با توجه به وضعیت آلودگی هوای استان همدان ناشی از گرد و غبار، از تمامی هم استانی های ارجمند تقاضا می شود؛ برای حفظ سلامتی خود به توصیه های زیر عمل کنند:
🔹افرادی که دارای بیماری های قلبی، آسم، ریوی و بیماری های زمینه ای هستند همچنین کودکان، سالمندان و بانوان باردار از تردد در هوای آزاد به طور جدی خودداری کنند.

🔹پنجره ها در منازل و اماکن بسته باشد.

🔹شیشه خودروها بسته باشد و از زدن کولر در شرایطی که هوای بیرون به داخل منتقل می شود خودداری کنند.

🔹از هرگونه فعالیت ورزشی و هوازی در فضای باز خودداری کنند.فاطمه ترکمان اسدی، متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری(معاونت بهداشتی دانشگاه  علوم پزشکی استان همدان)


روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست استان همدان

 
بيشتر
(تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین)