آخرین اخبار

گردشگران تیرماه مجاز به بازدید از مناطق حفاظت شده استان همدان هستند

گردشگران تیرماه مجاز به بازدید از مناطق حفاظت شده استان همدان هستند

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: با آغاز فصل زاد و ولد وحوش در فصل بهار، بازدید گردشگران از مناطق حفاظت شده استان همدان از نیمه اردیبهشت تا پایان خرداد ممنوع شد که از اول تیر این ممنوعیت رفع می شود.

«مهدی صفی خانی»  افزود: همه ساله با فرا رسیدن زمان زالد و ولد وحوش به منظور آرامش حیات وحش ورود و تردد افراد، گروه ها و گردشگران در مناطق حفاظت شده تا زمان قدرت واکنش بره، توله تازه متولد شده گونه جانوری در برابر خطر، ممنوع می شود.
 

وی خاطرنشان کرد: حضور، تردد و بازدید افراد، گروه ها و گردشگران از مناطق حفاظت شده استان همدان هنگام زاد و ولد وحش موجب بروز استرس و سلب آرامش از این گونه های جانوری می شود.
 

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان اظهار داشت: هنگام نزدیک شدن انسان به طبیعت، بره های تازه متولد شده بر خلاف والدین قدرت واکنش و گریز را نداشته اما والدین آنها دور از دید انسان در مکان دیگری پنهان می شوند.
 

صفی خانی ادامه داد: شهروندان برخی مواقع به بهانه تنها بودن بره های تازه متولد شده آن را به منزل منتقل یا تحویل محیط زیست می دهند که این کار آنها به حیات وحش آسیب می زند.
 

وی اضافه کرد: همچنین حضور افراد در کنار منابع آبی حیات وحش سبب ترس گونه های جانوری از نزدیک شدن به چشمه شده بنابراین احتمال تلف شدن آنها به علت تشنگی افزایش می یابد.
 

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: از اول تیر ماه همه شهروندان به ویژه علاقه مندان طبیعت و دوستداران محیط زیست تنها در صورت دریافت مجوز از ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان ها مجاز به ورود به مناطق حفاظت شده هستند.
 

صفی خانی تصریح کرد: هدف از حضور گردشگر در مناطق حفاظت شده باید مشخص شود همچنین رعایت ظرفیت مناطق، توجه به مسیر پیش بینی شده برای تردد، الزامات زیست محیطی، پرهیز از پخش زباله در طبیعت و حفظ آرامش گونه های جانوری باید مورد توجه قرار گیرد.
 

وی بیان کرد: مجوز ورود علاقه مندان به مناطق حفاظت شده محیط زیست در روزهای غیر تعطیل به منظور پیشگیری از ازدحام و شلوغی مناطق، داده می شود چرا که در روزهای تعطیل مردم نیز در این مناطق حضور می یابند. 
 

استان همدان دارای ۶ منطقه حفاظت شده و ۱۳ منطقه شکار ممنوع است.

بيشتر
(تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین)