معاون محیط زیست همدان خبر داد: افزایش جمعیت حیات وحش در مناطق حفاظت شده استان همدان معاون محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: جمعیت حیات وحش در مناطق حفاظت شده استان همدان در حال افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفی‌خانی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایجاد تشکل شکارچیان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان روز به روز جدی تر می شود، گفت: باید حفاظت از گونه‌های جانوری توسط شکارچیان و محیط زیست در کنار هم انجام شود.
صفی‌خانی باتاکید بر اینکه اگر نتوانیم همراهی مردم و ذینفعان طبیعت را جذب کنیم تمامی مناطق محیط زیستی استان همدان در معرض تهدید بیش از پیش قرار می گیرند، گفت: باید ارتباط با شکارچیان و طبیعت‌دوستان به بهترین نحو تقویت شود.
معاون محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست استان همدان همچنین با یاداوری اینکه جمعیت حیات وحش در مناطق حفاظت شده خان‌گرمز، لشگردر و الموبلاغ استان همدان در حال افزایش استف گفت: بیشترین تنش ها در حوزه شکار و صید از استان های همجوار گزارش شده است.
وی برگزاری نشست با شکارچیان استان همدان  را مورداشاره قرار داد و با توضیح اینکه حفاظت از گونه‌های جانوری اهلی در کشور دارای پیشینه است، گفت: با این وجود در حمایت از حقوق حیوانات پیشرو نبوده‌ایم هرچند نفراتی جهت حمایت و حفاظت از حیوانات تلاش کرده و کمپین زده‌اند که نتایج خوبی رقم هم خورده است.
صفی خانی افزود: متاسفانه در عرصه حفاظت از گونه‌های جانوری وحشی و گونه‌هایی که در طبیعت وجود دارند این کمپین وجود ندارد و این نقطه ضعف و خلا به شمار می رود.
https://www.mehrnews.com/news/4740339/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86