وضعیت هوای همدان

اطلاعیه وضعیت کیفیت هوا2 آذر:سالم
 • 1400/9/2 سه‌شنبه اطلاعیه وضعیت کیفیت هوا2 آذر:سالم
  براساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاههای سنجش الودگی هوا اکنون غلظت آلاینده ذرات با قطر کمتر ار ۲/۵ میکرون پایین تر از حد مجاز بوده و بیانگر شرایط قابل قبول است.
اطلاعیه وضعیت کیفیت هوا 1 آذر:سالم
 • 1400/9/1 دوشنبه اطلاعیه وضعیت کیفیت هوا 1 آذر:سالم
  براساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاههای سنجش الودگی هوا اکنون غلظت آلاینده ذرات با قطر کمتر ار ۲/۵ میکرون پایین تر از حد مجاز بوده و بیانگر شرایط قابل قبول است.
اطلاعیه وضعیت کیفیت هوا 30 آبان:سالم
 • 1400/8/30 یکشنبه اطلاعیه وضعیت کیفیت هوا 30 آبان:سالم
  براساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاههای سنجش الودگی هوا اکنون غلظت آلاینده ذرات با قطر کمتر ار ۲/۵ میکرون پایین تر از حد مجاز بوده و بیانگر شرایط قابل قبول است.
اطلاعیه وضعیت کیفیت هوا 29 آبان:ناسالم
 • 1400/8/29 شنبه اطلاعیه وضعیت کیفیت هوا 29 آبان:ناسالم
  بر اساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و با توجه به شرایط پایداری و سکون هوا هم اکنون غلظت آلاینده ذرات با قطر کمتر از 2.5 میکرون در شهر همدان بالاتر از حد مجاز بوده و بیانگر شرایط ناسالم است.
اعلام وضعیت کیفی هوا مورخ 19 آبان -ناسالم برای گروه های حساس
3 مهر: وضعیت: سالم
وضعیت 13 شهریور: سالم
26 تیر، وضعیت: سالم
19 تیر 1400-وضعیت: سالم
2 اردیبهشت-وضعیت: سالم
31 فروردین-وضعیت: سالم
29 فروردین -وضعیت: سالم
26 فروردین-وضعیت: پاک
22 فروردین -وضعیت: سالم
21 فرودین -وضعیت: سالم
سه شنبه 17 فروردین-وضعیت: پاک
یکشنبه 15 فروردین-وضعیت: پاک
1
سال 1400 (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها)