وضعیت هوای همدان

اعلام وضعیت کیفی هوا مورخ 19 آبان -ناسالم برای گروه های حساس شاخص کیفی هوا در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 11 امروز 125 بوده ووضعیت کیفی آن در شرایط ناسالم برای گروه های حساس می باشد.
بيشتر
سال 1400 (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها)