وضعیت هوای همدان

اطلاعیه وضعیت کیفیت هوا 29 آبان:ناسالم بر اساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و با توجه به شرایط پایداری و سکون هوا هم اکنون غلظت آلاینده ذرات با قطر کمتر از 2.5 میکرون در شهر همدان بالاتر از حد مجاز بوده و بیانگر شرایط ناسالم است.
بيشتر
سال 1400 (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها)