ارتباط با ما
ارتباط با مدیرکل دیدار مردمی با سیده مریم محمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان، در روزهای یکشنبه از ساعت 8 تا 14 صورت می گیرد.

شماره تماس مستقیم دفتر مدیرکل: 34235574-5
داخلی 201    
بيشتر
(مهار تورم و رشد تولید)