فیلم

1400/4/26 شنبه
تالاب آق‌گل ملایر تابستان 1400
تالاب آق‌گل ملایر در استان همدان به دلیل بارشِ کم باران در چند سال اخیر، خشک شد.کاهش بارندگی و نواقص مدیریت منابع آبی سطحی و زیرزمینی باعث شد تنها تا پایان خرداد آب در تالاب باشد، اما اکنون به طور کامل خشک شده است. بارشِ کم باران، وضعیت تالاب‌ها را نگران‌کننده کرده است؛ اکوسیستمی که علاوه بر تاثیر در حفظ تنوع زیستی، به بهبود معیشت مردم محلی کمک می‌کند. پیوستگی و پویایی زنجیره اکوسیستم، بهبود کیفیت آب و خاک، پیشگیری از وقوع سیلاب و ایجاد امکان رونق اقتصادی از مهمترین تاثیر تالاب‌ها است.
بيشتر
سال 1400 (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها)