فیلم

1400/4/26 شنبه
عطش «آق‌گل»
تالاب فصلی آق‌گل بزرگترین تالاب طبیعی استان همدان است که حدفاصل ملایر و خنداب استان مرکزی قرار دارد، این تالاب فصلی محل گرد آمدن هرز آب‌های فصلی منطقه با قدمتی 40 هزارساله است، مساحت این تالاب ۸۳۰ هکتار است و ۴۳ گونه پرنده آبزی، کنارآبزی در آن شناسایی شده‌ است؛ آق‌گل این روزها به واسطه خشکسالی و عدم تأمین حقابه قانونی به طور کامل خشک شده و متاسفانه تا کنون به دلیل نبود منابع مناسب آبی و هماهنگی بین دو استان در دستگاه مربوط حقابه این تالاب محقق نشده است.
بيشتر
سال 1400 (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها)