فیلم

1400/8/3 دوشنبه
آلایندگی واحدهای آلاینده مستقر در شهرک صنعتی بهاران
بيشتر
سال 1400 (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها)