مدیران

ردیف نام سمت شماره تماس تصویر
1 سید عادل عربی مدیرکل 34226162
2 مهدی صفی خانی معاون فنی 34227766
3 احمد جهانی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 34210141
4 رضا عبدالهی معاون  نظارت و پایش 34210144
5 سعیده آقاخانی رئیس اداره روابط عمومی داخلی 146
6 عباس ایزدی رئیس اداره آموزش و پژوهش 34224343
7 بهنام صادقی رئیس اداره حراست 34224437
8 عزیز قیاسی رئیس اداره حقوقی 34210143
9 جواد نوری اظهر رئیس اداره یگان حفاظت داخلی 216
10 رضا ندایی رئیس اداره برنامه ریزی و منابع داخلی 114
11 حجت الله لطفی رئیس اداره مدیریت عملکرد 215
12 الهام مقدم فر رئیس اداره امور اداری 34210142
13 فرشید اصحابی رئیس اداره امور مالی داخلی 114
14 بهاره نوری صفا رئیس اداره محیط زیست انسانی داخلی 222
15 فاطمه کاظمینی  رئیس اداره محیط زیست طبیعی
16 مینو نافع رئیس اداره امور آزمایشگاه ها 34210145
17 رضا دانش پژوه رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش داخلی 117
18 ایرج اسدی رئیس اداره نظارت و پایش داخلی 227
19 پیمان زرین رئیس اداره شهرستان همدان 34210145
20 معصومه پارچیان رئیس اداره شهرستان بهار 08134506411
21 مجید اسکندری رئیس اداره شهرستان فامنین 08136826383
22 مجید اسکندری رئیس اداره شهرستان رزن 08136223389
23 سیروس عزیزی رئیس اداره شهرستان کبودراهنگ 08135225860
24 روح الله زال پور رئیس اداره شهرستان اسدآباد 08133123493
25 مجید شعبانلو رئیس اداره شهرستان ملایر 08133350014
26 کرم علی گیلانه رئیس اداره شهرستان تویسرکان 08134921785
27 عباس نجاری رئیس اداره شهرستان نهاوند 08133239845

بيشتر