تماس با مدیران حفاظت محیط زیست استان همدان

ردیف نام سمت شماره تماس تصویر
1 سیده مریم محمدی مدیرکل 34235574-5
داخلی 201
2 احمد جهانی مقدم

معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و منابع

34210141
3 مهدی صفی خانی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 34227766
4 سید عادل عربی معاون  محیط زیست انسانی 34210144
5 سعیده آقاخانی رئیس اداره روابط عمومی و امور رسانه داخلی 146
6  مجید شعبانلو رئیس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد  34238000
7 مهدی ضرغامی اکمل رئیس اداره حراست 34224437
8 رضا ندایی اصل رئیس اداره برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات 34235575
داخلی 126
9 عباس ایزدی رئیس اداره آموزش و مشارکت مردمی 34224343
10 رضا دانش پژوه رئیس(فرمانده) یگان حفاظت  داخلی 300
11 الهام مقدم فر رئیس اداره منابع انسانی و پشتیبانی 34210142
12 همایون رسته نیا رئیس اداره امور مالی 34210146
13 حجت اله لطفی سرپرست اداره حقوقی 34238000
14 رضا عبدالهی رئیس اداره ارزیابی زیست محیطی، بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم داخلی 222
15 فاطمه کاظمینی رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاه و امور مناطق 216
16 مینو نافع رئیس اداره پایش و آزمایشگاه 34210145
17 پیمان زرین رئیس اداره مدیریت زیست محیطی آب و خاک و پسماند داخلی 227
18 علیرضا محمدی رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش، موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی 34235575 داخلی 117
19 جواد نوری اظهر رئیس اداره شهرستان همدان داخلی 109
20 عباس نجاری رئیس اداره شهرستان ملایر 08133350014
21 رضا گوهری رفعت رئیس اداره شهرستان تویسرکان 08134921785
22 عزیز قیاسی رئیس اداره شهرستان نهاوند 08133239845
23 مجید اسکندری رئیس اداره شهرستان اسدآباد 08133123493
24 سیروس عزیزی سلمانی رئیس اداره شهرستان کبودراهنگ 08135225860
25 مهدی تجاره رئیس اداره شهرستان فامنین 08136826383
26 محمد کرمعلی گیلانه رئیس اداره شهرستان رزن 08136223389
27 فاطمه موسوی موید رئیس اداره شهرستان بهار 08134506411
28 کارشناسان 34235574-5 تلفنخانه: 232

(مهار تورم و رشد تولید)