آخرین اخبار

برگزاری جلسه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح تصفیه دوم روغن

دومین جلسه کارگروه ارزیابی اثرات زیست محیطی جهت بررسی اثرات زیست محیطی طرح تصفیه دوم روغن شرکت تلاش کار آرمان در سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان ، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) ابزاری است برای تقلیل وکاهش اثرات و پیامد فعالیتهای مختلف بر محیط زیست و برای قدم برداشتن و رفتن به سمت توسعه پایدار ، بنابراین با کمک ارزیابی اثرات زیست محیطی آثار مختلف فعالیتهای انسانی حاصل از اجرای طرح ها بر محیط زیست مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت با بکارگیری راهکارهای مدیریتی مناسب و متناسب با شرایط منطقه مورد مطالعه، به کاهش و تقلیل این آثار بر محیط زیست پرداخته می شود.
جعفری نژاد افزود: با توجه به ارائه اصلاحات طرح و موارد مطرح شده در خصوص کنترل آلاینده های هوا و پساب و پسماند ، طرح مذبور مورد تایید اعضاء قرار گرفت .
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همدان ادامه داد: طرح تولید هیدروکربن های سبک و سنگین شرکت تلاش کار آرمان نیز با توجه به اصلاحات ارائه شده از طرف مشاوران این شرکت مورد موافقت قرار گرفت
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد