آخرین اخبار

5 شهردار و 18دهیار استان همدان اخطار محیط زیستی گرفتند/معرفی 13 دهیار به دادگاه

5 شهردار و 18دهیار استان همدان اخطار محیط زیستی گرفتند/معرفی 13 دهیار به دادگاه

رئیس اداره بازرسی، مدیریت عملکرد و مسئول امور حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان اعلام کرد: 5 شهردار و18 دهیار به دلیل عدم مدیریت صحیح پسماند اخطاریه محیط زیستی دریافت کردند و 13 دهیار نیز به دادگاه معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان حجت لطفی با بیان این خبر افزود: 13 دهیار که برای رسیدگی قضایی به دادگاه معرفی شدند، علی رغم دریافت اخطاریه های متعدد، اقدام موثری برای مدیریت اصولی پسماند در حوزه خود انجام نداده بودند.  

لطفی گفت: عدم مدیریت پسماند موجب آلودگی محیط زیست از جمله آب های سطحی و زیر زمینی؛ و آلودگی خاک و رها شدن کیسه های پلاستیکی در محیط می شود که نظارت و مسؤولیت حسن اجرای قانون مدیریت پسماند برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

وی بیان کرد: بر اساس ماده 7 قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها‌و حریم آنها به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و‌دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها است. و مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به‌عهده تولیدکننده خواهد بود.
بيشتر
سال 1400 (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها)