منافع زیست‌محیطی، اثرات مثبت اقتصادی و وجهه اجتماعی سه مزیت مدیریت سبز

نشست تخصصی با کارشناسان محیط زیست واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی استان به مناسبت هفته دولت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان، هدف از برگزاری این نشست تشریح مبانی قانونی مدیریت سبز، تعریف اصطلاحات و استراتژی های موجود جهت اجرای برنامه های مدیریت سبز و آشنایی با فرآیند برنامه ریزی جهت اجرای  برنامه مدیریت سبز در واحدهای صنعتی بود.
رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان در این نشست بیان کرد: مدیریت سبز از سال ۸۲-۸۳ با مصوبه دولت به صورت قانونی در بودجه عمومی کشور لحاظ شده و بر اساس این مصوبه دستگاه ها موظف به اصلاح و مدیریت مصارف خود در حوزه های مختلف به ویژه آب، انرژی و کاغذ هستند.
ایرج اسدی گفت : بر اساس بند ز ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی_اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، اجرای برنامه مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی الزامی بوده و در خصوص واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی به عنوان یکی از شاخص های امتیاز دار ومهم در ارزیابی واحد صنعتی و خدماتی سبز به شمار می آید.
وی خاطرنشان کرد: به‌طورکلی مزایای این مدیریت را می‌توان در سه بخش تقسیم کرد، منافع زیست‌محیطی، اثرات مثبت اقتصادی و وجهه اجتماعی. 
اسدی اظهار کرد: شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که تن به اجرای مدیریت سبز می‌دهند می‌توانند از صرفه‌جویی‌های اقتصادی، خدمت به محیط‌زیست و داشتن وجه اجتماعی بهره مند شوند .